background
logotype

Huisreglement

 - Drank, voedsel, snoep en ijsjes moeten aan tafel worden geconsumeerd. Het is ten strengste verboden om op de speeltoestellen te eten, te snoepen of te drinken. Kauwgom wordt algemeen niet toegelaten

- Eigen drank, snoep of voedsel worden niet toegelaten. Consumptie verplicht.

- Het is niet toegestaan de speeltoestellen te betreden met schoenen. Dit geldt ook voor ouders en begeleiders.

- Ouders en begeleiders mogen enkel de speeltoestellen betreden na uitdrukkelijke toestemming van een medewerker.

- Om schaafwonden te voorkomen is het verplicht dat de kinderen een T-shirt dragen. Ook kousjes zijn verplicht.

- Het volledige gebouw is rookvrij.

- De blokken dienen in de blokkenzone te blijven.

- De leeftijdsgrens moet gerespecteerd worden max. 12 jaar.

- Kinderen moeten steeds onder begeleiding van minimum één meerderjarige zijn. Indien wij vaststellen dat dit niet het geval is, is het onze plicht de politie te waarschuwen.

- Per 5 kinderen is er één begleider verplicht.

- Peuters en kleuters moeten onder begeleiding van een ouder of verantwoordelijke naar de toiletten worden vergezeld.

- Huisdieren zijn niet toegelaten in de speelzone.

- Ouders en begeleiders dienen gehoor te geven aan de aanwijzingen van de medewerkers.

- Het spelen in Bubbels gebeurt steeds op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies of schade van materiaal.

- Bij het, al dan niet opzettelijk aanbrengen van schade behoudt Bubbels het recht de geleden schade te verhalen of de persoon die verantwoordelijk is voor de schade.

- Bij het betreden van Bubbels gaat u automatisch akkoord met dit reglement. Bubbels staat vrij om toegang te weigeren aan personen die zich niet houden aan het reglement en/of de veiligheid van de kinderen in gevaar brengt

- Deze regels zijn voor de veiligheid van jullie kinderen en de netheid van onze speeltuin. Wij danken u voor het naleven van dit reglement en het doorgeven ervan aan jullie kinderen.

- Dank u voor jullie medewerking en veel plezier.

Natalie en Raf

2018  Pand113.be   Copyright © All Rights Reserved.